golden-spring

Human Resources

  • İlkcemre  İnsan Kaynakları politikaları, İlkcemre değerlerini tüm işleyişinde yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları politikalarımız:
  • İlkcemre  hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli insan gücünü grubumuza  çekip bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası arenada çalışmak  için en çok tercih edilen şirket olmak,
  • İlkcemre  yenilikçi, müşteri odaklı, esnek, şeffaf ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,
  • Çalışan memnuniyetini öngörülü ve ilerici insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyerek, hizmet ve çalışan kalitesi, çalışan  memnuniyeti ve bağlılığı konularında faaliyet gösterdiğimiz tüm  sektörlerde farklılaşmaktır.